Ján Šutinský (1943-2020)


Odovzdávanie národnostných štipendií


Autor: Zuzana Benková

10. 10. 2020

V tomto školskom roku sa odovzdávanie osvedčení o udelení národnostného štipendia uskutočnilo 2. októbra na pôde našej školy.

Ďalej...


Čo ukrývajú školské sklady


Autor: Zuzana Benková

10. 10. 2020

V sobotu 3. októbra sa začala prvá etapa realizácie projektu, na ktorý sme ešte vlani získali 58 miliónov Ft.

Ďalej...


Bocianí bál

Autor: 9. trieda

10. 10. 2020

V stredu 23. septembra sa v jedálni školy uskutočnila tradičná imatrikulácia nových gymnazistov – Bocianí bál. Prečítajte si niekoľko postrehov deviatakov.

Ďalej...


Môj slovenský svet - ocenenia

Autor: Zuzana Benková

01. 10. 2020

Koncom septembra si žiaci a študenti našej školy prevzali odmeny za účasť a skvelé umiestnenie na študentskej vedeckej súťaži Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku pod názvom Môj slovenský svet. Do súťaže sa zapojili:

Ďalej...


Školský rok 2020/2021 je otvorený

Autor: Ján Pitoňák

21. 09. 2020
otvNapriek zložitej pandemickej situáci začal tento školský rok 1. septembra zážitkovým dňom.

Ďalej...Divadelný tábor

Autor: Ján Pitoňák

21. 09. 2020


dtNapriek pandémii sa podarilo 5 žiakom našej školy zúčastniť aj počas tohtoročných letných prázdnin v divadelnom tábore.

Ďalej...Rozlúčka s 12. triedou


Autor: Zuzana Benková

16. 06. 2020


Vo štvrtok 11. júna prevzali študenti 12. triedy z rúk predsedníčky maturitnej komisie Móniky Szabóovej doklad o ukončení stredoškolského štúdia – maturitné vysvedčenie. ...

Ďalej...


Úspechy v čase pandémie


Autor: Zuzana Benková

16. 06. 2020


Druhý polrok býva v slovenských národnostných školách veľmi náročný. V tomto čase sa realizuje väčšina súťaží, na ktoré sa žiaci starostlivo pripravujú dlhšie obdobie. ...

Ďalej...


Milí naši maturanti!


Autor: Edita Pečeňová

4. 30. 2020


Spolucítime s Vami! Nezabudli sme na Vás ani na chvíľku. Naša spoločnosť v týchto dňoch prežíva neskutočné, mimoriadne obdobie svojej histórie....

Ďalej...


Fyzika po slovensky


Autor: Marcell Gergő (9. trieda)

19. 2. 2020


Dňa 12. februára 2020 sa žiaci našej školy zúčastnili na mimoriadnej hodine fyziky. Hodinu viedol profesor Jozef Kačmarčík, výskumník a fyzik zo Slovenska.

Ďalej...


Už sme gymnazisti


Autor: Kata Szabadi (9. trieda)

11. 12. 2019


Ešte pred samotnou imatrikuláciou (Bálom bocianov) sme dostali od organizátorov, 10. triedy, úlohu. Mali sme vytvoriť dva tímy a zmodernizovať dve klasické drámy.

Ďalej...


Detský kútik


Autor: Zuzana Benková

25. 11. 2019


V sobotu 9. novembra sa v priestoroch našej školy uskutočnil Detský kútik. Interaktívny program pre budúcich prváčikov pripravujú učiteľky prvého stupňa už tretí rok.

Ďalej...


Jesenný zber papiera


Autor: Ján Pitoňák

08. 11. 2019


Rekordný zber

V jesennom zbere sa nám podarilo dosiahnuť rekordné číslo.

Ďalej...


Jesenná séria významných podujatí


Autor: Ján Pitoňák

05. 11. 2019


Iba dva dni (11. a 12. októbra) sa stala naša škola hostiteľkou mnohých hostí, ktorí sem zavítali nielen z domácich i zahraničných dolnozemských škôl a inštitúcií, ale i z materskej krajiny Slovenska.

Ďalej...


Červená čiapočka trochu inak...


Autor: Zuzana Benková

05. 11. 2019


Študentky 9. triedy nášho gymnázia Laura Kokavecz, Vivien Kovács, Hanna Sára Kolysza a Kata Szabadi sa víkend pred jesennými prázdninami zúčastnili na XI. ročníku medzinárodnej prehliadky slovenských divadelných súborov Spolu na javisku (i mimo neho!) v Sarvaši.

Ďalej...


Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií


Autor: Zuzana Benková

23. 10. 2019


Dňa 18. a 19. októbra sa v Kovačici uskutočnil XV. ročník súťaže pre stredoškolákov. Cieľom podujatia je zoznámiť študentov slovenských stredných škôl v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku so spoločnými dolnozemskými dejinami a kultúrou prostredníctvom ich vlastnej bádateľskej činnosti.

Ďalej...


Študentské dni – Garabonciás Napok


Autor: Zuzana Benková

05. 10. 2019


Na prelome septembra a októbra sa v Békešskej Čabe uskutočnila séria podujatí, výstav a koncertov pre stredoškolákov pod názvom Garabonciás Napok.

Ďalej...


Ako cez prázdniny zahnať nudu


Autor: Zuzana Benková

05. 10. 2019


Každoročne počas letných prázdnin majú študenti gymnázia možnosť prihlásiť sa na rôzne pobytové tábory na Slovensku. V auguste sa Anna Árgyelán, Henrietta Horváth, Nóra Horváth a Kata Kéri zúčastnili letnej školy Komunikačný kolotoč – zahrajme sa so slovenčinou, ktorá je určená pre krajanov zo zahraničia.

Ďalej...


Na tvorivých dielňach


Autori: Ján Pitoňák

02. 10. 2019


Aj v tomto roku sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili na dvojdňových tvorivých dielňach (19. a 20. september) v Báčskom Petrovci.
Ďalej...


Sedemdesiaty školský rok


Autori: Ján Pitoňák

20. 09. 2019


Dňom zážitkov sa začal sedemdesiaty rok našej školy. Zážitkov z prázdnin, hier, radosti a očakávania. Prváčikov privítala riaditeľka inštitúcie Edita Pečeňová.
Ďalej...


Všetkým prajeme...


Zlatý diplom a koncoročná rozlúčka


Autori: Ján Pitoňák

20. 06. 2019


Sobota 15. júna bola pre nás slávnostným dňom. Okrem toho, že sme sa lúčili na konci školského roka, Edita Pečeňová, riaditeľka školy, odovzdala zlatý diplom Marike Mijóovej, bývalej pedagogičke školy.
Ďalej...


Spievanky a veršovačky 2019


Autori: Ján Pitoňák

20. 06. 2019


Na 23. ročníku celoštátnej súťaže Spievanky a veršovačky v Dabaši-Šáre 31. mája cenu za mimoriadny výkon v recitácii a aj za mimoriadny výkon v speve získala Hanna Krajcsovicz, cenu Domoviny Anna Pataki, cenu Ľudových novín Ármin Zoltán Kabai.
Ďalej...


Vzácna návšteva


Autori: Ján Pitoňák

20. 06. 2019


Začiatkom júna zavítal medzi nás veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík sprevádzaný generálnym konzulom Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Emilom Kuchárom.
Ďalej...


Prečo mám rád slovenčinu


Autori: Ján Pitoňák

20. 06. 2019


Aj v tomto roku sa naši žiaci zúčastnili súťaže na Slovensku s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Ďalej...


Deviataci na slovenskom veľvyslanectve


Autori: Zuzana Benková

30. 05. 2019


V sobotu 25. mája sa študenti deviatej triedy (Zorka Farkas, Virág Gyöngyi, Rebeka Kata Petrás, István Richárd Saliga, Dávid Mihály Szalkai) predstavili na podujatí Slovenská gazdinka s recitačným pásmom Slovo.

Ďalej...


Deti deťom


Autori: Zuzana Benková

20. 05. 2019


dňoch 10. a 11. mája sa v Sarvaši uskutočnil 26. ročník prehliadky detských divadelných súborov Deti deťom.  

Ďalej...


Jarný zber papiera


Autori: Ján Pitoňák

17. 04. 2019


Počas celej zimy sme zbierali papier i plasty, takže už bol najvyšší čas ešte teraz pred Veľkou nocou to všetko zhromaždiť a odovzdať do zberu.  

Ďalej...


Celonárodné kolo Šalianskeho Maťka


Autori: Ján Pitoňák

17. 04. 2019


Na celonárodnom kole Šalianskeho Maťka v Šali nás tohto roku úspešne reprezentovala a osobitnú cenu poroty pre účastníkov zo zahraničia získala žiačka 7. triedy Edina Csajbóková

Ďalej...


Fašiangová zábava očami organizátorov


Autori: Laura, Liza, Vivien, Csaba, Endre, Levente

05. 03. 2019


V piatok 22. februára sa v našej škole konala fašiangová zábava. Aj v tomto roku ju organizovala 8. trieda. (Csaba) V ten deň sa nám vyučovanie skončilo skôr, aby sme mohli všetko pripraviť. (Vivien) Dievčatá išli pomáhať mamičkám robiť sendviče.

Ďalej...


Návšteva generálneho konzula


Autor: Ján Pitoňák

29. 01. 2019


Minulý týždeň navštívil našu inštitúciu začiatkom januára vymenovaný generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe JUDr. Emil Kuchár.

Ďalej...


Hanna a Edina na Šalianskom Maťkovi


Autor: Ján Pitoňák

22. 01. 2019


Na regionálnom kole Šalianskeho Maťka na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave (10. januára) boli v tomto roku úspešné naše žiačky Hanna Krajcsoviczová (5. trieda)  Edina Csajbóková (7. trieda), takže sa majú koncom marca zúčastniť i na celonárodnom kole tejto súťaže v prednese povestí v Šali.

Ďalej...17. Branná súťaž


Autor: Zsolt Lipták

11. 10. 2018


Naša škola sa tiež zúčastnila na brannej súťaži 28. septembra na letisku. Súťažili 2 družstvá. Prvé tvorili žiaci základnej školy a druhé gymnazisti.

Ďalej...


Dóra Dunai, žiačka 11. ročníka nášho gymnázia, získala 2. miesto na Súťaži fotografie žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí


Autor: Edita Pečeňová

1. 10. 2018


Dóra Dunai, žiačka 11. ročníka nášho gymnázia, získala 2. miesto na Súťaži fotografie žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.

Ďalej...


Výhra v mestskej súťaži


Autor: Ján Pitoňák

28. 09. 2018


Vo vedomostnej a miestnohistorickej súťaži organizovanej Župnou knižnicou v Békešskej Čabe pri príležitosti 300. výročia založenia mesta sa umiestnili študenti nášho gymnázia na 1. mieste.

Ďalej...


Čabianske deti boli v škole v prírode 


Autor: Ildikó Očovská

27. 09. 2018


V dňoch 9. až 16. septembra sa žiaci Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v  Békešskej Čabe zúčastnili na programe Zväzu Slovákov v Maďarsku Škola v prírode.

Ďalej...


Csaba Bajczer a jeho športové úspechy 


Autor: Csaba Bajczer a Gabriel Sillik

27. 09. 2018


Csaba Bajczer patrí k tým študentom, ktorí dosahujú nielen vynikajúce študijné výsledky, ale aj fantastické športové výkony.

Ďalej...


Jarné nôty - festival vážnej hudby vo Vojvodine 


Autor: Ildikó Očovská

27. 09. 2018


Na rozhraní jari a leta 21. júna 2018 v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci vo Vojvodine prebehol XXII. ročník tradičného festivalu vážnej hudby Jarné nôty.

Ďalej...


Náš dvojdňový pobyt v Báčskom Petrovci


Autor: Szabadi Kata, 8. trieda

20. 09. 2018


Vo štvrtok a v piatok 13. a 14. septembra sme boli 6 žiaci z našej triedy a 1 siedmak s pani riaditeľkou a pánom učiteľom Pitoňákom v Báčskom Petrovci na tvorivých dielňach.

Ďalej...


Otvorenie školského roka 2018/2019


Autor: Ján Pitoňák

05. 09. 2018


Tento školský rok začal v našej škole 3. septembra Dňom hier. Pani riaditeľka privítala prváčikov v jedálni, ostatní žiaci zatiaľ získavali prvé informácie v triedach.

Ďalej...


Deň detí v našej škole


Autor: Ján Pitoňák

16. 06. 2018


Skôr, ako sa rozlúčime, trochu sa pohráme a osladíme si život! Tak sa rozhodlo vedenie našej školy a Deň detí presunulo na posledný deň školského vyučovania pred oficiálnou rozlúčkou.

Ďalej...


Deň detí v Čabasabady


Autor: Ján Pitoňák

16. 06. 2018


Na tohtoročnom Dni detí v Čabasabady (v sobotu 9. júna) sa zišlo skoro 50 detí z našej školy, niektoré prišli i so svojimi rodičmi.

Ďalej...


Spievanky a veršovačky 2018


Autor: Ján Pitoňák

13. 06. 2018


Na 22. ročníku celoštátnej súťaže Spievanky a veršovačky v Dabaš-Šáre v Peštianskej župe sa v tomto roku zúčastnilo 11 našich žiakov.

Ďalej...


Jarný zber papiera


Autor: Ján Pitoňák

04. 05. 2018


Aj počas predchádzajúcej zimy sme zbierali papier a plasty. Do zberu sa nám podarilo odovzdať vyše 12 000 kg papiera a 144 kg plastov. Získané finančné prostriedky budú použité na financovanie rôznych aktivít žiakov.

Ďalej...


Študentská vedecká súťaž Výskumného ústavu 13. apríla 2018


Autor: Ján Pitoňák

18. 04. 2018


Na súťaži Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku  v Slovenskom Komlóši sa zúčastnilo 8 žiakov školy.

Ďalej...


Naša inštitúcia je v štátnom zozname škôl s vynikajúcimi pedagogickými výsledkami, ktorý bol zostavený Školským úradom


Slovo – atóm kultúry

(pedagogické dni učiteľov slovenského jazyka a literatúry dolnozemských škôl v Maďarsku 21. marca 2018)


XXI. Slovenský týždeň


Stužková


Autor: Ján Pitoňák

14. 12. 2017


Aj naši gymnazisti – 12. trieda – sa v novembri zaradili medzi „čakateľov“ na maturitné skúšky. Prekrásny večer im pripravili mladší spolužiaci z 11. triedy, nechýbala zábava a dobrá nálada. Viac sa môžete dočítať na http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/25734-as-stu-kov-ch-je-opa-tu.


Bocianí bál


Autor: János Zátonyi, 10. trieda

1. 11. 2017


Aj naši deviataci - nastupujúci gymnazisti – už majú imatrikuláciu s názvom Bocianí bál za sebou. Do programu prispeli i oni krátkym vtipným filmom, v ktorom účinkovali všetci, dokonca i ich triedna profesorka Ilona Beraczka.

Ďalej...


Jesenný zber papiera


Autor: Ján Pitoňák

1. 11. 2017


Ani toto leto sme nezaháľali. Zbierali sme papier i plasty.

Ďalej...


XIII. ročník putovnej súťaže


Autor: Ján Pitoňák

1. 11. 2017


zo slovenských dolnozemských reálií prebehol v tomto roku v našej škole. V popoludňajších hodinách 6. októbra vystúpili s prezentáciami svojich prác študenti stredných škôl zo Srbska, z Rumunska a 7 študentov i z nášho gymnázia.

Ďalej...


Tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti


Autor: Ján Pitoňák

19. 10. 2017


Aj v tomto roku sme sa zúčastnili tvorivých dielní na udržiavanie slovenskosti pre žiakov základných škôl Dolnej zeme.

Ďalej...


32 spevákov 15 lokalít v Nadlaku


Autor:  Ildiko Očovská

27. 09. 2017


21. septembra v smutnom dažďovom popoludní sa zišlo v Nadlaku 32 spevákov, aby si primeriavali svoje vedomosti v spievaní slovenských ľudových piesní, no a aby rozveselili Nadlačanov.

Ďalej...


Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018


Autor: Ján Pitoňák

07. 09. 2017


Školský rok 2017/2018 bol vo štvrtok 31. augusta v popoludňajších hodinách slávnostne otvorený.

Ďalej...


Literárne Košice Jána Štiavnického - 2. miesto


Autor: Ján Pitoňák

22. 05. 2017


 V súťaži Literárne Košice Jána Štiavnického sa Hilda Henriett Horváthová z 8. triedy umiestnila na 2. mieste s modernou rozprávkou Každý deň bojujem s trojhlavým drakom. Blahoželáme!

Ďalej...


Rozlúčka s maturantmi


Autor: Bence Püski, 11. trieda

22. 05. 2017


Prvú májovú sobotu sme sa rozlúčili s našimi maturantmi. Mladší spolužiaci, hlavne 11. trieda, im pripravili celú slávnosť.

Ďalej...


Naši olympionici


Autor: Ján Pitoňák

08. 04. 2017


Blahoželáme!!! V celoštátnom maďarskom kole školskej olympiády v sobotu 22. apríla v Péči žiaci našej základnej školy súrodenci Kasszandra (3. trieda) a Agamemnón Garamvölgyiovci (5. trieda) súťažili vo vzpieraní.

Ďalej...


Dopravné súťaže


Autor:

30. 03. 2017


Békešská župná polícia zorganizovala v marci tri dopravné súťaže pre žiakov. Gymnazisti mohli súťažiť v 3 kategóriách.

Ďalej...


Fašiangy


Autor:

03. 03. 2017


Piatkové popoludnie 17. februára patrilo fašiangovému večierku žiakov našej školy. Zorganizovali sme bohatý a pestrý program pre žiakov a rodičov.

Ďalej...


Tanečný ples v čabianskej slovenskej škôlke


Autor: Eva Motyovská

10. 2. 2017


Už niekoľko rokov tradične v čase polročnej rodičovskej schôdzky uskutočňujeme v našom inštitúte tanečný ples. Teraz to bolo 3. februára. Každá zamestnankyňa škôlky podáva pomocnú ruku pri jeho organizácii.

Ďalej...


Naši žiaci v Šali


Autor: Ján Pitoňák

19. 1. 2017


Kata Szabadiová (6. trieda) a Benedek Murvai (4. trieda) reprezentovali našu školu na regionálnom kole súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera-Hronského.

Ďalej...


Stužková


Autor: Ján Pitoňák

15. 12. 2016


V posledný novembrový piatok večer prebehla stužková slávnosť v našej škole pripravená 11. triedou. Fotografie si môžete pozrieť a viac sa môžete dočítať na http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/24555-nikdy-nie-je-dos-snov .

Ďalej...Bocianí ples deviatakov


Autor: Csaba Bajczer, 9. trieda

15. 12. 2016


V novembri bol na našom gymnáziu v bocianí ples, v rámci ktorého nás deviatakov prijali do spoločenstva školy. Najprv nás privítali desiataci, lebo oni boli organizátormi.

Ďalej...


Halloween


Autor: Marcell Gergő, 6. trieda

7. 11. 2016


Včera sme mali v škole halloweensky večierok. Pripravovali sme sa naň už 2 týždne vopred. Vyzdobili sme triedu vlastnoručne vyrobenými ozdobami.

Ďalej...


Prevzatie štátneho štipendia


Autor: Kitti Čéčejová, 11. trieda

27. 10. 2016


Dňa 20. októbra 2016 sme spolu s triednou učiteľkou Zuzanou Tóthovou a s mojimi rodičmi vycestovali do Budapešti na Ministerstvo ľudských zdrojov.

Ďalej...


VII. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov (14. a 15. október 2016)


Autor: Ján Pitoňák

20. 10. 2016


Program tohtoročného stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré prebehlo v našej škole, bol pestrý.

Začal v piatok 14. októbra poobede slávnostným otvorením novej 4. skupiny materskej školy.

Ďalej...


Deň zdravia


Autor: Kitti Čéčejová, 11. trieda

10. 10. 2016


Dňa 5. októbra sme mali v škole Deň zdravia. Najprv sme sa zúčastnili na programe v jedálni. My žiaci 5. - 12. ročníka sme hovorili o študentskom parlamente.

Ďalej...


Mladí Dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým


Autor: Ján Pitoňák

20. 09. 2016


V dňoch 15. – 16. septembra sa stretli skupiny žiakov 2. stupňa základných škôl  z Iloka v Chorvátsku, z Nadlaku v Rumunsku a  z našej základnej školy so skupinou srbských Slovákov v Srbsku v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

Ďalej...


Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017


Autor: Püski Bence, 11. trieda

15. 09. 2016


Keď zazrieme v kalendári 31. august, každému príde na myseľ, že je to deň otvorenia školského roka.

Ďalej...


Rozlúčka so školou


Autor: Lea Szarvašová, 8. trieda

21. 06. 2016


Popoludnie v piatok 17. júla bolo časom rozlúčky na konci školského roka a nás niektorých ôsmakov i so školou, do ktorej sme doteraz chodili.

Ďalej...


Deň detí a odhalenie pamätnej tabule v Čabasabady (11. 6. 2016)


Autor: Ján Pitoňák

21. 06. 2016


Vďaka pozvaniu Slovenskej samosprávy v Čabasabady sme v sobotu 11. júna spojili Deň detí s odhalením pamätnej tabule na budove bývalej slovenskej školy v Čabasabady.

Ďalej...


Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko


Autor: Bence Püski, 10. trieda

06. 16. 2016


Už v januári sme sa dohodli s učiteľom slovenského jazyka Jánom Pitoňákom, že ma prihlási na medzinárodnú súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Ďalej...


Vzácna návšteva


Autor: Bence Pűski

06. 06. 2016


Posledný májový piatok k nám zavítala vzácna návšteva na čele s pánmi Jánom Varšom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Igorom Furdíkom, generálnym konzulom SR v Békešskej Čabe, a pani predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou.

Ďalej...


Jarný zber papiera a plastov


Autor: Ján Pitoňák

06. 06. 2016


V tomto polroku sme tiež zbierali papier i plasty, aby sme efektívne šetrili naše životné prostredie. V posledných májových dňoch sme všetko zhromaždili na dvore školy a po naložení do áut odviezli do zberu.

Ďalej...


Exkurzia v Békešskej župe


Autor: Kitti Csécseiová, 10. trieda

09. 05. 2016


V stredu 27. apríla sme všetci gymnazisti s našimi 4 učiteľmi boli na jednodňovej národopisnej exkurzii po stopách dolnozemských Slovákov v Békešskej župe.

Ďalej...


Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko


Autor: Ján Pitoňák

09. 05. 2016


V 24. ročníku celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátnym pedagogickým ústavom...

Ďalej...


Rozlúčka maturantov


Autor: Lea Szarvašová, 8. trieda

09. 05. 2016


V piatok 29. apríla sa s nami lúčili naši maturanti. Po pre nich poslednom zvonení prešli vyzdobenými chodbami školy, až prišli k nám do telocvične.

Ďalej...


Študentská vedecká súťaž


Autor: Ján Pitoňák

09. 05. 2016


Na študentskej vedeckej súťaži Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku konanej pod záštitou Slovenského inštitútu v Budapešti v apríli 2016 v Novom meste pod Šiatrom...

Ďalej...


38. ročník mestskej súťaže v detskej výtvarnej tvorbe: Hodnoty Békešskej Čaby


Autor: Kata Szabadi, žiačka 5. triedy

02. 05. 2016


Dňa 23. apríla 2016 (v sobotu) o 11. hodine sa 23 žiakov našej základnej školy zúčastnilo na vyhodnotení mestskej súťaže v detskej výtvarnej tvorbe v Jankayho hale Múzea Mihálya Munkácsyho.

Ďalej...


Generácie spolu v Slovenskom Komlóši


Autor: Lea Szarvašova, žiačka 8. triedy

23. 03. 2016


V piatok 11. marca sme sa po oslavách pamätného 15. marca 1848 v školskej jedálni vydali autobusom (2 ôsmačky, 4 siedmačky a 1 siedmak) s pánom učiteľom Jánom Pitoňákom a  pani Zuzanou Lonovičovou z Békešskej župnej knižnice a ďalšími Čabänmi...

Ďalej...


Lyžovačka na Slovensku


Autor: Kitti Čéčejová, žiačka 10. triedy

23. 02. 2016


Dočkali sme sa! 7. februára sme konečne vycestovali na Slovensko do Skalky pri Kremnici na lyžovačku. Boli sme tam týždeň, zbehlo to však veľmi rýchlo. Cestovali sme 7 autami, napriek tomu bola cesta príjemná. Po príchode sa nám naskytol krásny biely výhľad, hoci počas cesty sme videli sneh len v horách.

Ďalej...


Fašiangy na gymnáziu


Autor: Kamila Zolvánová, žiačka 12. triedy

08. 02. 2016


Prvého februára zorganizovala naša študentská samospráva Fašiangy na gymnáziu. Každá trieda i so svojou triednou učiteľkou si obliekla vtipné masky a predviedla krátku scénku.

Ďalej...


Stužková slávnosť 2015


Autor: Kitti Čéčeiová, 10. trieda

11. 12. 2015


Dňa 20. 11. 2015 od pol siedmej večer sme mali stužkovú slávnosť v našej škole. Tak ako obyčajne aj tento rok ju zorganizovala 11. trieda. Pani riaditeľka a moja triedna profesorka

Ďalej...


Druhý advent v našej škole


Autor: Kitti Čéčeiová, 10. trieda

10. 12. 2015


V piatok sme zapálili druhú sviečku na adventnom venci. Žiaci z prvého stupňa základnej školy nám predstavili krátke predstavenie. Spievali, hrali na husliach, na píšťale a zahrali aj jeden vianočný príbeh.  

Ďalej...


Imatrikulácia


Autor: Daniella E. Kesjar (9. trieda)

27. 11. 2015


Pondelok 16. november, predvečer Medzinárodného dňa študentstva, a my deviataci sme sa tešili, že nás oficiálne prijmú do stavu študentského. Stalo sa to o 18:30 a tradične nás imatrikovali naši desiataci.

Ďalej...


Detská Univerzita


Autor: Daniella E. Kesjar (9. trieda)

27. 8. 2015


Od 5. do 13. júla sme sa zúčastnili na jednom tábore v Banskej Bystrici s podporou UMB. No nielen v tábore, to  bola detská univerzita! Siedmi žiaci z Maďarska mali možnosť ...

Ďalej...


Rozlúčka maturantov


Autor: Tamara Krajcsó a Kitti Csécsei (9. trieda)

15. 5. 2015


Dňa 30. apríla sme mali v škole slávnosť. So školou sa lúčila 12. trieda. Ostatné triedy gymnázia dostali nejakú úlohu. My sme mali vyzdobiť celú halu, chodbu a veľký dvor. Jedenástaci mali najviac povinností.

Ďalej...


Deň študentstva


Autor: Tamara Krajcsó (9. trieda)

14. 4. 2015


V stredu pred prázdninami sme mali v škole Deň študentstva. O ôsmej pani riaditeľka reagovala na postrehy študentov, čo by sme mohli v škole zlepšiť. Po krátkej prestávke prišli bývalí študenti nášho gymnázia.

Ďalej...


Lyžiarsky kurz na Slovensku


Autor: Dóra Dunai (7. trieda)

31. 3. 2015


Od 9. do 15. marca sme boli s pani učiteľkou Klárou Bagyinkovou v lyžiarskom tábore na Slovensku. Keď sme sa dozvedeli, že ideme do tábora, boli sme veľmi radi. Celý týždeň sme boli v napätí, či ideme alebo nie.

Ďalej...


Preteky v behu


Autor: Szilvia Petőcz (11. trieda)

19. 3. 2015


Každý rok na jar sa konajú preteky v behu, ktoré organizujú nie len pre žiakov základných, ale aj pre študentov stredných škôl. Na túto súťaž sa prihlási vždy mnoho účastníkov.

 Ďalej...


Divadlo v Sarvaši


Autor: Kitti Csécsei (9. trieda)

18. 3. 2015


V piatok 27. februára sme boli v divadle v Sarvaši. Každý, kto chcel, mohol ísť, a tak išli žiaci 3. – 8. triedy a asi 15 nás bolo gymnazistov. Išli s nami aj niektorí učitelia.  

 Ďalej...


Fašiangy 2015


Autor: Kitti Csécsei (9. trieda) a Tamara Krajcsó (9. trieda)

23. 2. 2015


Na začiatku februára sme mali na gymnáziu fašiangy. Už aj naša trieda sa mohla zúčastniť, lebo minulý rok dvaja z nás boli členom poroty spolu s pánom učiteľom Lásikom.

 Ďalej...


Lyžiarsky tábor v roku 2015


Autor: Szilvia Szabó (11. trieda), Eszter Brhlik (10. trieda), Kitti Csécsei (9. trieda)

6. 2. 2015


V januári 2015 som spolu s pánom učiteľom Žibritom, so žiakmi našej školy a s niekoľkými neznámymi ľuďmi cestovala na Slovensko do  lyžiarskeho tábora. Boli sme na Skalke pri Kremnici, kde sme strávili jeden týždeň.

 Ďalej...


Slovak Press Photo


Autor: Zuzana Benkova

28. 1. 2015


Dňa 21. januára 2015 sa v priestoroch Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy fotografií. Vďaka spolupráci Slovenského inštitútu v Budapešti, Generálneho konzulátu SR v Békešskej Čabe a Čabianskej organizácie Slovákov sa do centra dolnozemských Slovákov dostalo to najlepšie zo súťaže Slovak Press Photo.

 Ďalej...


Filmový seminár


Autor:

12. 12. 2014


Pár postrehov

Kitti Csécsei (9. trieda)

Minulý mesiac sme boli v Budapešti. Boli sme na filmovom seminári. Cestovali sme vlakom. Ubytovaní sme boli v apartmáne. Mali sme nádherný výhľad  zo  7. poschodia

 Ďalej...


XVII. Slovenský týždeň

Gólyabál v našej škole alebo Imatrikulácia deviatakov


Autor: Kitti Csécsei a Tamara Krajcsó

25. 11. 2014


Dňa 12. novembra 2014 večer o pol siedmej sme mali Gólyabál. Celý večer organizovala 10. trieda. Ako prvý sme sa predstavili my - deviataci.

 Ďalej...


Seminár o Slovenskom národnom korpuse


Autor: Zuzana Benkova

25. 11. 2014


V utorok 18. novembra sa v priestoroch knižnice našej inštitúcie uskutočnila prednáška v sérii vedecko-popularizačného programu Z pohľadu vedy, na ktorej sa zúčastnil aj generálny konzul SR Štefan Daňo.

 Ďalej...


Pekný zážitok pre každého


Autor: Kitti Csécsei a Tamara Krajcsó

  22. 10. 2014


V dňoch 10. – 12. októbra 2014 sa v našej škole uskutočnila X. Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií. Cieľom tejto súťaže je, aby sa študenti zoznamovali s dejinami dolnozemských Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku a v Srbsku, spoznali historickú a duchovnú kultúru predkov, výsledky svojho prieskumu spracovali formou projektových prác a rozvíjali jazykovú kompetenciu v prirodzených podmienkach.

 Ďalej...


Libuše Pestiová – laureátka Ceny Samuela Tešedíka


Autor:

  22. 10. 2014


Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov udeľuje Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (Rumunsko), Asociácia slovenských pedagógov (Srbsko) a Čabianska organizácia Slovákov (Maďarsko) Cenu Samuela Tešedíka. V tomto roku bola na túto cenu navrhnutá Libuše Pestiová, učiteľka 1. stupňa našej výchovno-vzdelávacej inštitúcie.

 Ďalej...


Deň zdravia


Autor: Kitti Csécsei a Tamara Krajcsó

  07. 10. 2014


V stredu 1. októbra sme mali v škole Deň zdravia. Ráno o ôsmej nás pozdravila pani riaditeľka a pani zástupkyňa Mária Czégényová nás informovala, čo nás tento deň čaká a neminie. Potom sme mali rozcvičku, ktorú pripravili študentky 10. triedy Eszti a Niki.

 Ďalej...


Oslavovali sme


22. septembra 2014 sme v kruhu žiakov, členov učiteľského zboru a vysokých predstaviteľov Slovenska a Maďarska oslávili ukončenie rekonštrukcie budovy.

Ďalej...


Zorganizovaný remeselnícky tábor v Srbsku v Báčskom Petrovci


Autor: Kovácsné Gombár Mónika

  03. 09. 2014


Od 18. – 21. augusta bol zorganizovaný remeselnícky tábor v Srbsku v Báčskom Petrovci. Našu školu zastupovali žiaci štvrtého a ôsmeho ročníka, ktorí počas celého pobytu používali slovenský jazyk , lebo boli spolu so srbskými a rumunskými žiakmi.

 Ďalej...


Čoskoro sa uzavrie II. etapa projektu TÁMOP


Naši žiaci sú v tomto roku najlepší


Autor:

Kitti Csécseiová, Miriam Bukranová, Zuzana Benková

  14. 05. 2014


Prečo sa mnohí vydajú na pedagogickú dráhu? Ľudí k učiteľskému povolaniu priťahuje predovšetkým láska k deťom a mladým ľuďom, radosť z toho, že môžu byť s nimi a pozorovať, ako sa rozvíjajú a rastú, stávajú sa schopnejšími, spôsobilejšími, silnejšími vo svete...

 Ďalej...


Súťaž Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku


Autor: Zuzana Benkova

  16. 04. 2014


Dňa 11. apríla sa v priestoroch Slovenskej základnej školy a gymnázia v Budapešti uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie študentskej odbornej súťaže, ktorému predchádzala prezentácia a obhajoba študentských prác.

 Ďalej...


Učitelia v školských laviciach


Autor: Zuzana Benkova

  13. 03. 2014


„Obyčajný učiteľ učí. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Vynikajúci učiteľ demonštruje. Veľký účiteľ inšpiruje.“

William Arthur Ward

 Ďalej...


IX. Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií


Autor: Ádám Tuska 9. trieda 10. 12. 2013

Organizátorom tohtoročnej Putovnej súťaže pre stredoškolákov z troch susediacich štátov boli Slováci žijúci v Srbsku. Formujúca sa slovenská inteligencia Dolnej zeme sa stretla koncom novembra v meste Kovačica.

Ďalej...


Snehulienka a sedem trpaslíkov na javisku čabianskej školy


Autor: Zuzana Benkova 10. 12. 2013

Vo štvrtok 5. decembra spestrili program XVII. Slovenského týždňa žiaci zo Základnej školy Jána Kollára v Selenči, ktorí našim škôlkarom a najmladším žiakom predstavili nápadité spracovanie jednej z najobľúbenejších a najpríťažlivejších rozprávok Snehulienka a sedem trpaslíkov.

Ďalej...


XVI. Slovenský týždeň

V momente...


Autor: Marcell Klimas 06. 11. 2013

V momente, keď som sa dozvedel, že na trojtýždňovú pedagogickú prax pôjdem do Békešskej Čaby, mal som zmiešané pocity. Uvedomoval som si, že tento moment skôr či neskôr príde, ale vždy sa mi zdal tak ďaleko. Békešská Čaba?! Nikdy som tam nebol. Nevedel som si predstaviť, ako tam trávim tri týždne. Išiel som do veľkého neznáma, no s veľkou dávkou očakávania.

Ďalej...


Navštívili sme Slovenský oblastný dom na Garayho ulic


  22. 10. 2013

Dňa 17. októbra navštívili žiaci tretej triedy Slovenský oblastný dom na Garayho ulici. Sprevádzal nás Attila Lészkó, ktorý sa snažil o to, aby sa žiaci čo najviac dozvedeli o živote našich predkov, Slovákov v Békešskej Čabe, a aby sa zoznámili s predmetmi, ktoré používali naši starí rodičia.

Ďalej...


Cez Nadlak je...


  22. 10. 2013

Čabianskym dievčatám Daniele Kešjárovej a Virág Törökovej sa splnila túžba v Nadlaku: stali sa družičkami.

Ďalej...


V Sarvaši odovzdaná Tešedíkova cena


  16. 10. 2013

11. októbra 2013 pri príležitosti Svetého dňa učiteľov bola na stretnutí dolnozemských učiteľov v Tešedíkovom meste, v Sarvaši, odovzdaná Tešedíkova cena.

Ďalej...


Tábor v Hronci „ Spoznaj svoje korene” 15-24. septembra 2013


Autor: Mária Ištvánová a Zuzana Némethová Lopušná 16. 10. 2013

Po prvé by sme sa chceli v mene našej školy poďakovať za možnosť, že aj v tomto roku sme sa mohli s 21 žiakmi zúčastniť  tábora „ Spoznj svoje korene!”

Ďalej...


Banskobystrická krajanská binlingválna univerzita


Autor: Ákos Tarkó 23. 09. 2013

Na začiatku júla žiaci slovenskej národnostnej školy z Békešskej Čaby a zo Sarvaša sa zúčastnili na Detskej krajanskej bilingválnej univerzite v Banskej Bystrici. Hlavnými organizátormi programu boli Ministerstvo školstva SR a Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku.

Ďalej...


Pátranie po predkoch – Dejiny mojej rodiny
Autor: Zuzana Benkova 7. 5. 2013

V piatok 12. apríla obsadila tretie poschodie čabianskej slovenskej školy skupinka mladých bádateľov. Ich zraz zorganizovali Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku a Slovenské pedagogické metodické centrum CSSM.

Ďalej...


Mestská rozprávková súťaž


Autor: Kovácsné Gombár Mónika 12. 4. 2013

17. apríla sa uskutočnila súťaž v prednese rozprávok, na ktorej sa zúčastnili žiaci zo všetkých škôl nášho mesta. Z našej školy sa prihlásili dvaja žiaci. Druháčka Hanna Sára Kolysza a tretiak Attila Hlásnyik.

Ďalej...


Lyžiarsky tábor


Autor Žiaci 8. triedy 12. 3. 2013

Adam: 1. marca 2013 sme cestovali autobusom na Slovensko. Boli sme týždeň na Donovaloch. Naučili sme sa lyžovať a niektorí aj snowboardovať.

Ďalej...


Ako sme pripravovali fašiangovú zábavu


Autor Žiaci 8. triedy 12. 3. 2013

Dňa 22. februára bola v našej škole fašiangová zábava. V tomto školskom roku sme fašiangy pre základnú školu pripravovali my, 8. trieda. Už v januári sme začali s prípravou.

Ďalej...


Zmení sa meno ulice našej školy

Kreatívne hodiny v Pamätnom dome Munkácsyho


Autor:  Kovácsné Gombár Mónika 19. 2. 2013

Žiaci druhej triedy sa vo februári pod vedením pani učiteľky Moniky Gombárovej Kováčovej zúčastnili na výnimočných hodinách techniky a kreslenia v Pamätnom dome Munkácsyho.

Ďalej...


Smútočné oznámenie

 


S veľkým žiaľom v srdci Vám oznamujeme, že nás dňa 23. januára 2013 opustila naša kolegyňa Danka Horváthová.

Navždy zostane v našich spomienkach.


Stolný tenis


Autor: Ákos Tarkó 5. 12. 2012

Žiaci základnej školy sa spolu so svojím učiteľom Zsoltom Liptákom zúčastnili finále amaterskej obvodnej súťaže v stolnom tenise.

Ďalej...


Stužková slávnosť 2012-2013


Autor: Viktória Nagy 5. 12. 2012

V tomto školskom roku sme organizovali stužkovú slávnosť už 30. novembra, preto sme s prípravami začali oveľa skôr. Ako vždy, aj teraz bola organizátorom 11. trieda. Našťastie sme mali mnoho nápadov, a tak sme so zostavovaním programu nemali veľa starostí.

Ďalej...


XVI. Slovenský týždeň
Aktivity v 1.-4. ročníku ZŠ

Na výstavu výtvarných prác zorganizovanou v Dome slovenskej kultúry prispelo 5 žiakov 2. triedy svojimi výkresmi.

Ďalej...


Na každú lavicu jedno jablko


Autor: Kovácsné Gombár Mónika 28. 11. 2012
Aj v tomto roku pokračuje v našej škole akcia „Na každú lavicu jedno jablko”, z ktorej majú naše deti veľkú radosť. Každú stredu dostanú žiaci prvého stupňa jablko a šťavu.

Ďalej...


Majstrovstvá vo volejbale


Autor: Kissné Szabó Ildikó 28. 11. 2012
28. novembra sa konalo druhé kolo majstrovstiev stredných škôl vo volejbale. Družstvo dievčat hralo dva zápasy, a tak mali naši fanúšikovia veľa vzrušujúcich zážitkov. Prvý zápas proti domácemu družstvu priniesol tuhý boj, no naše dievčatá hrali výborne a vyhrali ho dva nula na sety.

Ďalej...